انگیزشی

سرویس پیامک انگیزشی

هرکسی در مقطعی از زندگی به نوعی الهام نیاز دارد تا به حرکت رو به جلو ادامه دهد. جملات انگیزشی به ما یک انفجار سریع و به موقع از خرد ارائه می دهند تا تمرکز خود را برگردانیم و راندمان روزمان را چند برابر کنیم. سرویس پیامک انگیزشی موتی۲۰ قابلیت ارسال به بلک لیست مخابراتی هم دارد

طالع روزانه

سرویس پیامک طالع روزانه

دانشمندان می گویند خواندن طالع روزانه دارای مزیت های روانی از جمله حس نظم یا معنا بخشیدن به زندگی می باشد و این موضوع جدای از اینکه شما به طالع بینی اعتقاد دارید یا نه میتواند برای شما بسیار مثبت باشد. سرویس پیامک طالع روزانه موتی۲۰ قابلیت ارسال به بلک لیست مخابراتی هم دارد

ezgif-3-648c457e0f
تقویت زبان انگلیسی

با یک تیر دو نشون بزن!
سرویس پیامک دو زبانه موتی۲۰ به شما این امکان رو میده که همزمان هم با انگیزه باشی و هم زبان انگلیسی خودت رو تقویت کنی.

Motivation Community

موتی ۲۰ ؛
محتوایی برای پیشرفت

 هیچ انگیزه‌ای قوی‌تر از نگرش مثبتی که با کلمات تشویقی پرورش می‌یابد وجود ندارد. کلمات تشویقی مثبت می توانند در همه زمینه های زندگی مفید باشند:

 مدرسه، ورزش، کار، روابط عاطفی، و حتی امور مالی پس هر روز را با نقل قول های الهام بخش شروع کنید و از مزایای کلمات تشویق کننده لذت ببرید.

۰ نفر
کاربران فعال
۰ +
کاربران سایت
۰ +
تعداد خرید